Transformatie in Hoofddorp, Helmond en Deventer in volle gang

Na de voorbereidende (sloop)werkzaamheden gaan we in Hoofddorp, Helmond en Deventer verder met de transformatie van leegstaand pand naar wooncomplex.

In Hoofddorp en Helmond zijn de sloopwerkzaamheden zo goed als afgerond en beginnen we met herinrichting en verbouwing. Hierbij worden de buitengevels gereinigd en wordt overal HR++-glas geplaatst; ook krijgen beide locaties een dakterras op de vierde verdieping. Daarnaast wordt in Hoofddorp bij verschillende appartementen een Frans balkon aangebracht en krijgt de entree een andere uitstraling. Tot slot zijn we in Helmond begonnen met de voorbereidingen voor de City Gym die daar op de begane grond gerealiseerd wordt. Oplevering van de woningen in Hoofddorp staat gepland in april 2019; in Helmond worden de woningen opgeleverd in juni 2019.

In Deventer zijn we bezig met de transformatie van St. Jurriën, een woonzorgcomplex van Zorggroep Solis. In het voormalige hoofdgebouw realiseren we naast 32 woningen voor ouderen met een zware zorgvraag ook 16 aanleunwoningen. Deze 48 woningen worden in februari 2019 opgeleverd; geïnteresseerden kunnen zich vanaf dit moment bij Domica inschrijven voor een woning. In de loop van volgend jaar worden eveneens de huidige 79 appartementen gerenoveerd en wordt het hele complex verduurzaamd.

_____

 

Alle 155 woningen in Alphen aan den Rijn opgeleverd

In Alphen aan den Rijn zijn sinds 30 november alle 155 woningen opgeleverd en daarmee is dit ons grootste project tot nu toe.

Vanwege de omvang van dit project zijn de woningen in vier fasen opgeleverd: 38 woningen op zowel 1 augustus als op 15 september, 44 woningen op 1 november en tot slot 35 woningen op 30 november. Voorafgaand aan de oplevering had een eindinspectie plaats waarbij eventuele aandachtspunten door onze uitvoerders opgelost konden worden. Zowel bij de oplevering als eindinspectie waren verschillende collega’s betrokken. Mede dankzij de professionele, enthousiaste en flexibele inzet van iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze transformatie, konden alle woningen op tijd en volgens afspraak opgeleverd worden. Alle huurders waren zeer tevreden over de wijze waarop dit gebeurde: schoon en zeer compleet afgewerkt. Dit gold niet alleen voor de woningen, maar ook voor de openbare ruimten. De komende maand worden de laatste werkzaamheden aan deze algemene ruimten uitgevoerd en daarmee is de transformatie van dit hele complex eind december afgerond.

_____

 

Nieuw dakterras voor RIVERSIDE APARTMENTS in Deventer

Aan het eind van de zomer werd niet alleen het nieuwe dakterras opgeleverd, maar zijn ook de parkeerplekken achter het complex vernieuwd.

RIVERSIDE APARTMENTS beschikt over een schitterend dakterras dat een geweldig uitzicht over de IJssel biedt. Op het terras staan heerlijke loungebanken zodat de bewoners nog beter van dit uitzicht kunnen genieten. Ook staan er verschillende planten en is er een BBQ die door de bewoners gebruikt kan worden. Kortom, alles voor een heerlijke (zomer)avond! Om de ruimte onder het dakterras maximaal te benutten, hebben we daar een fietsen- en scooterstalling gerealiseerd. Tevens is het bijbehorende parkeerterrein van nieuwe bestrating voorzien.

_____

 

Veel belangstelling voor nieuwe panden in Helmond en Hoofddorp

Onlangs zijn we gestart met de verhuur van woningen in onze nieuwe locaties in Helmond en Hoofddorp. De belangstelling van young professionals om hier te wonen, is groot.

Terwijl de transformatie in Helmond nog niet is afgerond, hebben zich bij de inloopavond al veel belangstellenden gemeld. Het complex aan de Stationsstraat wordt in juni 2019 opgeleverd en bestaat in totaal uit 33 woningen (7 studio’s, 20 tweekamer- en 6 driekamerappartementen). Geïnteresseerden kunnen zich bij ERA vb&t Makelaars Helmond inschrijven voor een woning.

In Hoofddorp is Domica Amsterdam verantwoordelijk voor de verhuur van de 31 woningen die daar in april 2019 opgeleverd worden. Het complex aan de Hoofdweg is ons tweede project in Hoofddorp en de verwachting is dat de verhuur daar ook snel zal gaan. CANALSIDE APARTMENTS bevindt zich aan de rand van het sportveld en heeft daarnaast tal van faciliteiten in de directe omgeving zoals winkels, supermarkten, eetgelegenheden en een station. Ook het strand en Schiphol zijn op korte afstand bereikbaar.

_____

 

Uw leegstaande pand: onze nieuwe locatie?

Heeft u leegstaand vastgoed in een stadscentrum, dan komen wij graag met u in contact! Voor uitbreiding van onze locaties zijn we op zoek naar (kantoor)panden in het centrum van steden met meer dan 80.000 inwoners die gelegen zijn rond de A1/A12.

Onze voorkeur gaat uit naar leegstaande panden met een oppervlakte van minimaal 2.000 m2, verdeeld over meerdere verdiepingen om zo circa 30 tot 130 wooneenheden per complex te kunnen realiseren. Bent u eigenaar van een dergelijke locatie en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

_____

Aan het woord: Sieb Klasen, afstudeerstage IVA Driebergen Business School

Sieb (1998) is in augustus vorig jaar bij ons aan zijn afstudeerstage van een half jaar begonnen.

“Voor mijn opleiding Business Management aan de IVA Driebergen Business School doe ik binnen Cityside Apartments onderzoek naar blockchain, een relatief nieuwe technologie op het gebied van databeheer. De eerste periode heb ik me vooral verdiept in de theorie over blockchain en wat het precies is. Op dit moment ben ik aan het inventariseren wat de mogelijk toegevoegde waarde van blockchain voor Cityside Apartments is. Daarnaast heb ik me in de organisatie verdiept door veel met collega’s te praten en door hen, waar mogelijk, te helpen.” Naast het verrichten van onderzoek en het schrijven van zijn afstudeerscriptie, ondersteunt Sieb bijvoorbeeld ook zijn collega’s van de servicedesk. “Van tevoren had ik niet verwacht dat ik als stagiair zoveel kansen en verantwoordelijkheden zou krijgen. Mede daardoor leer ik veel, ook zaken die buiten mijn afstudeeronderzoek vallen.” Zo is hij onder andere betrokken geweest bij de oplevering van de projecten in Alphen aan den Rijn en in Nieuwegein. “Cityside Apartments is een jonge, dynamische en open organisatie waar medewerkers kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Ook als stagiair en dat maakt deze afstudeerperiode voor mij heel waardevol.” In februari 2019 is Sieb klaar met zijn opdracht bij Cityside Apartments, waarna hij nog een maand de tijd heeft om zijn scriptie af te ronden.

In de volgende nieuwsbrief komt Henry Ham (service & maintenance) aan het woord.

_____

Een terugblik

We kijken graag samen met u terug op het jaar dat bijna afgelopen is, 2018. Wat is er landelijk gezien gebeurd in vergelijking tot de jaren ervoor en hoe deed Cityside Apartments het.

In 2017 zijn er landelijk 7.570 nieuwe woningen ontstaan door transformatie van kantoren en maatschappelijk vastgoed. Dat is minder dan in 2015 (7.825) en in 2016 (8.095). Als we voor 2016, 2017 en 2018 naar de door ons gerealiseerde woningen kijken, dan zijn dat er respectievelijk 244, 295 en 364.

Op basis van cijfers van het CBS zijn vorig jaar zo’n 1.900 panden getransformeerd; deze transformaties droegen voor 8% bij aan de nieuwe woningproductie. Het CBS deed helaas geen specifiek onderzoek naar de oorzaken van de terugloop van het totale aantal transformaties. Naar onze mening is onder andere het gebrek aan personeel en visie bij gemeenten alsmede het personeelstekort in de bouw hier debet aan.

Recent is een discussie opgelaaid of transformatie van kantoren niet is doorgeslagen, omdat kantoorruimte namelijk ‘op’ zou raken. Wij signaleren echter dat veel gemeenten te positief zijn over het toekomstperspectief van kantoorpanden en -locaties. De leegstand op de kantorenmarkt ligt met circa 13% (circa 6,5 miljoen m² vvo) nog steeds ruim boven het gewenste frictieniveau. Dit percentage is overigens exclusief eventuele verborgen en toekomstige leegstand. De kantorenmarkt blijft echter sterk tweekoppig: de G4 presteert goed, maar in veel middelgrote gemeenten blijft het herstel achter. Wanneer we ervan uitgaan dat ongeveer 15 tot 20% van de leegstaande panden (op korte termijn) getransformeerd kan worden, betekent dit al een transformatiepotentieel van zo’n 1 miljoen m² (exclusief eventuele verborgen en toekomstige leegstand).

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog: tot 2040 moeten er nog circa 1 miljoen woningen gebouwd worden. De tijd van grootschalige uitleglocaties is grotendeels voorbij; er zijn onvoldoende locaties om te bouwen, zie het noodplan dat de NEPROM onlangs presenteerde. De grote vraag naar woningen kan weliswaar deels ingelost worden met uitleglocaties, maar transformatie van kantoren is en blijft een belangrijke optie. Een groeiende groep consumenten wil namelijk middenin de stad wonen, waarbij de locatie zelf één van de belangrijkste drijfveren is. Deze groep is in steeds meer gevallen bereid om qua aantal meters in te leveren als ze daardoor op een aantrekkelijke en centrale locatie kunnen wonen. Meer dan de helft van de woningen die in de periode 2014-2017 door transformatie is gerealiseerd, is kleiner dan 50 vierkante meter. In negen op de tien gevallen betreft het huurwoningen die voornamelijk bewoond worden door jonge eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen, waaronder een aanzienlijk aantal studenten.

Overheden kunnen ons helpen door gebieden aan te wijzen waar de focus op transformatie komt te liggen. Wij zouden graag zien dat er meer visie komt op waar transformatie wel en niet gewenst is. Meer keuzes maken tussen locaties is belangrijk voor mooie transformatieresultaten!

Kortom: wij zien veel potentie voor transformeren. Op de lange termijn blijven er te veel (leegstaande) kantoren over ten opzichte van de vraag, terwijl er nog voldoende transformatieaanbod is. Daarnaast houdt de krapte op woningmarkt in steden echter aan. Als er meer naar de lange termijn gekeken wordt en er een duidelijke visie is, dan zijn we voorlopig nog niet klaar met transformeren. Naast lopende projecten in Helmond, Hoofddorp en Deventer gaan we ook in 2019 verder met het transformeren van leegstaande (kantoor)panden naar luxe wooncomplexen. Transformatie is en blijft haalbaar, ook al is het spreekwoordelijk laaghangende fruit inmiddels grotendeels geplukt.

Wij kijken uit naar 2019 en houden u ook in het nieuwe jaar weer op de hoogte van onze plannen.

Rik Klinkhamer & Bas Gregoor

_____